Mobilność kadry

Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole - budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszych technologii

Aktualności

Co robimy?

Uczymy się

Poznajemy się

Rozwijamy się

Wdrażamy wiedzę

O projekcie

Celem projektu jest podniesienie poziomu jakości pracy szkoły poprzez zdobycie wiedzy na temat szerszego zastosowania innowacyjnych metod, technik i środków dydaktycznych oraz nowych form organizacyjnych w szkole i klasie w pracy z dziećmi z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w różnym stopniu oraz kompleksowe wdrożenie rozwiązań przynoszących długotrwały efekt.

Program Erasmus+ wpłynął na rozwój moich kompetencji komunikacyjnych i informatycznych, zwiększył wiarę we własne możliwości. Poznałam wielu nowych ciekawych ludzi. Metody, które poznałam stały się inspiracją do wprowadzenia zmian na zajęciach lekcyjnych. ~ Kamila, nauczyciel ZSS nr 10

Pierwsza wizyta w Anglii

Zobacz film promocyjny

Media o nas